loading

راه کارها

آب و فاضلاب

%d9%81%d8%b1%d8%a2%db%8c%d9%86%d8%af-%d8%aa%d8%b5%d9%81%db%8c%d9%87-%d8%a2%d8%a8-%d8%a2%d8%b4%d8%a7%d9%85%db%8c%d8%af%d9%86%db%8c-%d9%88-%d8%aa%d8%b5%d9%81%db%8c%d9%87-%d8%a2%d8%a8-%d8%b5%d9%86%d8%b9

کنترل و راه اندازی نرم پمپهای چاه عمیق جهت جلوگیری از ریزش دیواره چاه، کاهش جریان راه اندازی، حفاظت موتور در مقابل قفل شدن روتور و همچنین خالی شدن چاه از آبUntitled-1

۹ (۱)کنترل چهار پمپ موازی بصورت فرکانسی و یا هشت پمپ بصورت استپ استارتی جهت تامین فشار آب ثابت در یک کلکتور فقط با یک اینورتر

مجتمع های مسکونی ، برج و هتل

energy

کنترل چهار پمپ موازی بصورت فرکانسی و یا هشت پمپ بصورت استپ استارتی جهت تامین فشار آب ثابت در یک کلکتور فقط با یک اینورتر.

Factory equipment

۱-تنظیم دمای آب چیلرها و دیگهای بخار با توجه به دمای محیط و همچنین ساعت کاری معین مانند اداره جات و کارخانه ها


۲-کنترل پمپ های موازی آبرسانی و آتشنشانی فقط با یک اینورتر

۷

دام و طیور و کشاورزی

agrostart_main_layout_finalv2

۱-کنترل و مانیتورینگ سالنهای مرغداری.پروژه اتوماسیون سالن های مرغداری شرکت راستان

۲- کنترل میزان نور براساس منحنی رشد.

۳-کنترل میزان دما براساس منحنی رشد.

۴-کنترل میزان رطوبت براساس منحنی رشد.

۵-کنترل میزان گاز آمونیاک  بارساس منحنی رشد .

۶-کنترل میزان گاز دی اکسید کربن و… براساس منحنی رشد.

۱-کنترل سیستم بچینگ.پروژه اتوماسیون و مانیتورینگ کارخانجات خوراک دام شرکت راستان

۲- کنترل خط تولید.

۵-مانیتورینگ و کنترل سطح سیلوها.

۴-گزارشگیری میزان تولید و میزان استفاده از مواد اولیه بصورت دوره های روزانه، ماهانه و…

کنترل ادوات الکتریکی از طریق ارسال اس ام اس و مشاهده مقادیر مانند میزان دما و تغییرات آن، ارسال پیغامهای هشدار در مواقع اضطراری

کنترل سرعت فنهای سالن مرغداری جهت تنظیم دقیق دما و رطوبت و کاهش مصررف انرژی الکتریکی. راه اندازی نرم پمپهای چاه عمیق و در نتیجه جلوگیری از ریزش دیواره چاه، کاهش جریان راه اندازی، حفاظت الکتریکی دقیقتر موتور، کاهش مترا، کابل مصرفی، حذف ضربات کله قوچی.